Revon Energy

Polityka prywaności

Polityka prywatności

Spółka REVON Energy (zwana dalej „Administratorem”) przykłada szczególną wagę w odniesieniu do respektowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.revon.pl (dalej zwany: „Serwisem”). W związku z tym, REVON Energy jest odpowiedzialny za kontrolę danych osobowych, które są gromadzone i przetwarzane w ramach współpracy z Państwem. Szanujemy prywatność i będziemy chronić dane osobowe, które przetwarzamy. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 1.
Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi Użytkowników w związku z prowadzeniem Serwisu www.revon.pl

§ 2.
Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest Spółka Revon Energy ul. Bracka 28,  40-858, Katowice, NIP: 634 299 96 42, REGON: 389495125

§ 3.
Formularz kontaktowy

1. 1. W przypadku skierowania do Administratora zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub inną drogą (w tym przez Facebook lub Instagram), w tym drogą elektroniczną, Administrator przetwarzać będzie podane przez Użytkownika w tym zapytaniu dane osobowe. A Użytkownik wyraża zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy ze strony Administratora.
2. Administrator przetwarza dane przesłane w zapytaniu w celu prowadzenia korespondencji i kontaktu z Użytkownikiem.
3. Za pomocą Formularza kontaktowego Administrator gromadzi następujące dane osobowe Użytkownika:
a) imię i nazwisko
b) nr telefonu
c) adres e-mail
d) Pozostałe dane podane dobrowolnie przez Użytkownika.
4. Dane osobowe przesłane w zapytaniu przetwarzane są w ramach realizacji usprawiedliwionego interesu Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w związku z obsługą zapytania.
5. Podanie danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne, lecz konieczne dla możliwości obsługi zapytania.
6. W związku z korzystaniem z usług świadczonych za pośrednictwem Formularza kontaktowego dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres obsługi zapytania.
7. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

§ 4.
Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na najwyższej klasy sprzęcie i serwerach w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
3. Dane osobowe Użytkownika, w granicach ujętych niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zostaną zachowane w poufności.

§ 5.
Polityka cookies

1. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) są danymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) w formie plików tekstowych zarządzanych przez przeglądarkę internetową i przeznaczone są do korzystania z Serwisu.
2. Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Administratora w celu:
a) dostosowania zawartości oraz optymalizacji korzystania z Serwisu do preferencji Użytkownika, w tym w szczególności poprzez rozpoznanie typu wykorzystywanego urządzenia i przeglądarki internetowej w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlenia zawartości Serwisu;
b) prowadzenia statystyk, których analiza umożliwi ulepszanie struktury i zawartości Serwisu.
3. Serwis wykorzystuje pliki „cookies” typu sesyjnego („session cookies” – są to pliki tymczasowe, które przeglądarka internetowa może usunąć po opuszczeniu strony Serwisu albo zamknięciu przeglądarki lub urządzenia) oraz stałe („persistent cookies” – są to pliki przechowywane przez dłuższy okres czasu, określony w parametrach pliku „cookie”).
4. Użytkownik może (korzystając z funkcjonalności przeglądarki lub innego oprogramowania) usuwać pliki „cookies” ze swojego urządzenia oraz zmieniać ustawienia związane z ich przechowywaniem w każdym czasie.
5. Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność dla danego Użytkownika części funkcjonalności Serwisu.

§ 6.
Kontakt

1. Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.
2. Z Administratorem można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@revon.pl