Revon Energy

Wykonawstwo PV

Zajmujemy się kompleksową realizacją procesu inwestycyjnego dla instalacji fotowoltaicznej. Nasza usługa obejmuje przygotowanie terenu, dostawę i montaż wszystkich komponentów, realizację prac budowlanych, elektrycznych oraz podłączenie i uruchomienie farmy.

MONTAŻ

Montaż konstrukcji, paneli, przyłączy

Wykonujemy prace geodezyjne, prace ziemne, montaż konstrukcji, paneli fotowoltaicznej i inwerterów, realizacja prac elektrycznych w tym stacji transformatorowej oraz linii SN.

POMIARY

Pomiary i testy instalacji fotowoltaicznej

Badamy jakość wytwarzanej energii oraz przeprowadzamy szereg testów sprawdzających działanie instalacji fotowoltaicznej i jej zgodność z obowiązującymi normami i standardami.

URUCHOMIENIE

Rozruch instalacji fotowoltaicznej

Po przeprowadzeniu wszelkich prac montażowych i testach instalacji fotowoltaicznej przechodzimy do etapu jej rozruchu. Dokładnie sprawdzamy wydajność i obserwujemy działanie paneli słonecznych.

Prace ziemne

Wykonujemy wszelkie, niezbędne prace ziemne, takie jak np. wykopy pod niezbędne przyłącza elektryczne.

Ogrodzenie i monitoring

Grodzimy teren, na którym ma znaleźć się farma fotowoltaiczna, a także montujemy monitoring obszaru budowanej instalacji PV.

Konstrukcja

Tworzymy posadowienie oraz stawiamy konstrukcję montażową, na której zostaną umieszczone panele fotowoltaiczne.

Montaż

Na przygotowanej konstrukcji montujemy panele fotowoltaiczne wraz z niezbędnym osprzętem, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Prace elektryczne

Przygotowujemy przyłącza, kładziemy wymagane okablowanie, budujemy stacje transformatorów.

Uruchomienie

Po zakończeniu prac instalacyjnych i elektrycznych przystępujemy do uruchomienia farmy fotowoltaicznej. Budowa elektrowni PV trwa zwykle do 5 tygodni.

Kompleksowe wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w wykonawstwie PV jesteśmy w stanie stworzyć naziemne i dachowe instalacje o różnej specyfikacji.

Dbamy o każdy szczegół – sprawnie zbudujemy farmę fotowoltaiczną w ok. 5 tygodni!