Dofinansowania i dotacje do magazynów energii 2024

15 lutego 2024

Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce nabiera tempa, a rok 2024 przynosi kolejne dobre wiadomości dla inwestorów i przedsiębiorców zainteresowanych fotowoltaiką. Dzięki zwiększeniu budżetu programu „Mój Prąd 5.0” do 950 mln zł, maksymalna dotacja na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej o mocy co najmniej 2 kWh wzrosła do 16 000 złotych. W kontekście tego znaczącego wsparcia finansowego, magazyn energii staje się jeszcze bardziej atrakcyjną inwestycją dla prosumentów i firm.

Magazyny energii to nowe możliwości dla przedsiębiorców

Dla przedsiębiorców, inwestycja w magazyny energii, a także przemysłowe magazyny energii otwiera nowe możliwości biznesowe. Pozwala na lepsze planowanie kosztów energii, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz oferuje potencjalne źródło dodatkowych przychodów, np. poprzez udział w programach wspierających stabilność sieci energetycznej.

Magazyn energii stanowi kluczowy element w modernizacji i efektywnym zarządzaniu systemem energetycznym, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i w skali całego kraju. Znaczenie to będzie tylko rosnąć wraz z dalszym rozwojem technologii i zwiększającym się udziałem OZE w produkcji energii.

Dotacje na magazyny energii: Nowe możliwości dla przedsiębiorstw w 2024 roku

W obliczu rosnących wyzwań związanych z efektywnością energetyczną, przedsiębiorstwa stają przed szansą skorzystania z nowych form wsparcia. Już w I kwartale 2024 roku ruszają nabory wniosków w ramach dwóch flagowych działań: „FENX.01.01 Efektywność energetyczna w średnich i dużych przedsiębiorstwach” oraz „FENG Kredyt ekologiczny”.

FENX.01.01: Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Działanie „FENX.01.01” otwiera drzwi do nowych możliwości wsparcia dla dużych i średnich przedsiębiorstw, które dążą do poprawy efektywności energetycznej. Program ten kładzie szczególny nacisk na projekty wynikające z audytu energetycznego, które mają na celu redukcję zużycia energii pierwotnej.

Co Znajduje się w Zakresie Działania?

  • Modernizacja budynków zakładowych: Wsparcie skierowane jest na poprawę izolacji, instalację nowoczesnych systemów grzewczych oraz wdrażanie rozwiązań OZE.
  • Podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych: Dotacje mogą być wykorzystane na modernizację maszyn i urządzeń, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii w procesie produkcji.
  • Zwiększenie efektywności energetycznej systemu obiegu mediów: Inwestycje w systemy zarządzania energią, które umożliwią optymalizację zużycia mediów w zakładzie.

Terminy i szczegóły naboru – FENX.01.01

Nabór wniosków w ramach działania „FENX.01.01” rozpocznie się 31 stycznia 2024 r. i potrwa do 12 kwietnia 2024 r. To okno czasowe daje przedsiębiorstwom szansę na skrupulatne przygotowanie i złożenie wniosków.

Jeśli Twoja firma rozważa skorzystanie z tych programów, kluczowe może okazać się wsparcie specjalistów. REVON Energy to zespół ekspertów w dziedzinie magazynów energii dla firm, którzy mogą pomóc w przygotowaniu efektywnego wniosku i skutecznym wdrożeniu projektów związanych z efektywnością energetyczną. Skontaktuj się z nami,

Działanie FENX.02.02: Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii

W ramach wsparcia zorientowanego na zieloną transformację energetyczną, działanie FENX.02.02 „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii” stawia na innowacyjne podejście do wykorzystania biometanu i biogazu. Program ten jest skierowany do przedsiębiorców i ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju energetycznego w Polsce.

Program koncentruje się na kilku kluczowych obszarach:

  • Budowa i modernizacja OZE dla wytwarzania biometanu: Wsparcie obejmuje budowę, przebudowę, modernizację oraz rozbudowę instalacji do wytwarzania biometanu. Kluczowym elementem jest tu przyłączenie do sieci gazowej, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie wytworzonego biometanu.

  • Projekty związane z biogazem: Nabór dotyczy również inwestycji w budowę lub rozbudowę odnawialnych źródeł energii, które skupiają się na wytwarzaniu energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu. Program wspiera również tworzenie magazynów energii, które będą służyć potrzebom danych źródeł OZE.

  • Infrastruktura dla wykorzystania ciepła Skojarzonego: Istotnym aspektem jest także rozwój infrastruktury umożliwiającej efektywne wykorzystanie ciepła wytworzonego w procesie skojarzenia, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej.

Nabór Wniosków i finansowanie FENX.02.02

Nabór wniosków w ramach tego programu trwa do 12 marca 2024 r., oferując przedsiębiorcom możliwość uzyskania wsparcia finansowego w łącznej alokacji wynoszącej 300 mln zł. Jest to szansa dla firm na rozwój nowoczesnych, ekologicznych projektów energetycznych, które będą wspierać transformację energetyczną kraju.

Jak przygotować efektywny wniosek na dotację na magazyn energii?

Skorzystaj z ekspertyzy specjalistów. Przygotowanie wniosku wymaga dogłębnej analizy technicznej i finansowej. Warto skorzystać z pomocy doradców specjalizujących się w OZE.
Dodatkowo, bardzo istotne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb energetycznych firmy oraz możliwości, jakie oferują nowe technologie OZE, jest kluczowe dla sukcesu projektu.

Działanie FENX.02.02 „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii” otwiera przed przedsiębiorcami nowe perspektywy w zakresie inwestycji w zieloną energię. Jest to znakomita okazja do włączenia się w proces transformacji energetycznej Polski, wykorzystując innowacyjne rozwiązania w dziedzinie biometanu i biogazu. Skorzystanie z tego wsparcia finansowego może być kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw i całej branży OZE w Polsce.

Magazyn energii – Niezbędny element nowoczesnego systemu energetycznego

W dobie dynamicznego rozwoju rynku fotowoltaicznego, magazyny energii nabierają kluczowego znaczenia w efektywnym zarządzaniu energią. Są one nie tylko mostem między nieregularną produkcją energii a jej stałym zapotrzebowaniem, ale również stanowią fundament dla zwiększenia niezależności energetycznej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Zwiększona niezależność energetyczna

Magazyny energii umożliwiają przechowywanie nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu energia ta może być wykorzystana w późniejszym czasie, gdy produkcja z paneli słabnie, np. w nocy czy w dni pochmurne. To przekłada się na znacznie większą niezależność od dostawców energii i zmniejsza zależność od sieci energetycznej.

Efektywniejsze wykorzystanie energii

Magazyny energii elektrycznej pozwalają na optymalizację wykorzystania wyprodukowanej energii. Energię zgromadzoną w magazynie można wykorzystać w okresach jej droższych taryf, co przekłada się na realne oszczędności. Dodatkowo, magazyny energii zmniejszają straty energii, które mogą wystąpić podczas jej transportu z miejsca produkcji do miejsca konsumpcji.

Stabilność sieci energetycznej

Magazyny energii przyczyniają się do stabilizacji sieci energetycznej. W sytuacjach nadmiaru produkcji energii z OZE, magazyny mogą ją akumulować, a następnie oddawać w okresach większego zapotrzebowania. Dzięki temu, możliwe jest lepsze zarządzanie obciążeniem sieci, co ma kluczowe znaczenie w kontekście rosnącej roli odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Wsparcie dla prosumenckiego modelu gospodarowania energią

Magazyny energii są nieodłącznym elementem prosumenckiego modelu gospodarowania energią. Umożliwiają one właścicielom instalacji fotowoltaicznych stałe korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii, nawet w momencie, gdy instalacja nie produkuje energii elektrycznej. Jest to istotne wsparcie dla rozwoju mikroinstalacji, które są przyszłością zrównoważonego rozwoju energetycznego.

Przyszłość magazynów energii

W obliczu dynamicznie rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii (OZE), magazyny energii elektrycznej zyskują na znaczeniu jako kluczowe komponenty w transformacji energetycznej Polski. Jako integralna część klastrów energii i mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazyny te odgrywają coraz istotniejszą rolę w efektywnym zarządzaniu energią oraz w zwiększaniu niezależności energetycznej.

Są one niezbędne w sytuacjach, gdy produkcja energii z OZE jest wyższa niż jej aktualne zapotrzebowanie, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zmniejszenie zależności od tradycyjnych źródeł energii.

Przyszłość magazynów energii w Polsce wydaje się być obiecująca, zwłaszcza w kontekście rosnącej świadomości ekologicznej i dążenia do realizacji celów klimatycznych. Rozwój technologii magazynowania energii oraz zachęty rządowe do inwestowania w OZE i magazyny energii są kluczowe dla dalszego wzrostu i innowacyjności w tej dziedzinie.

REVON Energy – Twój Partner w zarządzaniu energią

Jeśli rozważasz inwestycję w magazyn energii dla swojej firmy, warto skonsultować się z ekspertami. REVON Energy to specjaliści w dziedzinie magazynów energii dla firm, którzy mogą pomóc Ci w analizie potrzeb energetycznych Twojej firmy, wyborze odpowiedniej technologii oraz w pełnym procesie implementacji systemu magazynowania energii.

Niezależnie od tego, czy chcesz zwiększyć swoją niezależność energetyczną, zmniejszyć koszty operacyjne, czy też przyczynić się do ochrony środowiska, REVON Energy oferuje profesjonalne doradztwo i rozwiązania dopasowane do Twoich unikalnych potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy wspierać Twój biznes w przejściu na bardziej zrównoważone i efektywne zarządzanie energią.

 

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO