Revon Energy

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kW

Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii – w tym fotowoltaiką – rośnie z roku na rok. Aby efektywnie zainwestować w instalację PV, należy zacząć od profesjonalnego projektu instalacji. Dobrze zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna to gwarancja produktywności oraz optymalizacji kosztów.

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę? Szukasz firmy, która wykona dla Ciebie szyty na miarę profesjonalny i kompletny projekt instalacji fotowoltaicznej powyżej 50 kW? Skorzystaj z oferty REVON Energy. Dowiedz się więcej!

Revon Energy – Twój partner Odnawialnych Źródeł Energii

Instalacje fotowoltaiczne powyżej 50 kW krok po kroku

Co odróżnia projektowanie instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kW od projektów mikroinstalacji (poniżej 50 kW)? Najważniejszą różnicą, jest konieczność posiadania pozwolenia na budowę. Uzyskanie takiego pozwolenia leży po stronie inwestora – do wniosku koniecznie jest również dołączenie oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Pozostaje kwestia przyłączenia do sieci energetycznej. Należy wypełnić i złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia dla wytwórców i złożyć go w przedsiębiorstwie energetycznym działającym na obszarze budowy instalacji. Na bazie wniosku wyznaczone zostaną warunki oraz harmonogram przyłączenia do sieci.

Zdajemy sobie sprawę, jak skomplikowanym procesem jest uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń. W ramach usługi projektowania instalacji fotowoltaicznych zapewniamy niezbędne wsparcie w tym zakresie.

Projektowanie instalcji PV powyżej 50 kw

Co obejmuje projektowanie instalacji fotowoltaicznych powyżej 50 kW?

Znaczną część procesu inwestycji w fotowoltaikę stanowią sprawy administracyjne. W ramach usługi projektowania instalacji fotowoltaicznych wspieramy inwestorów w całym procesie administracyjnym.

Nasz zakres obejmuje:

  • opracowanie wniosku i uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
  • sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko,
  • opracowanie dokumentów i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • sporządzenie wniosku o warunki energetyczne,
  • wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej, obejmującego projekty budowlano-wykonawcze oraz projekt przyłącza linii SN,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę – kompletujemy całą dokumentację i składamy stosowny wniosek.

Projektowanie instalacji fotowoltaicznych a ocena opłacalności inwestycji

Decyzja o inwestycji w instalację PV nie może zostać podjęta bez informacji o kosztach oraz opłacalności. Kompleksowo analizujemy każdy projekt i doradzamy na każdym etapie przedsięwzięcia.

Oferujemy również usługę oceny gotowych projektów fotowoltaicznych – w tym pod kątem ich opłacalności. Jeśli chcesz podjąć świadomą decyzję inwestycyjną skontaktuj się z nami!