Revon Energy

Projektowanie farm fotowoltaicznych

Wiemy, jak trudne jest pozyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do wybudowania farm fotowoltaicznych. Dlatego też zapewniamy kompleksowe wsparcie w całym procesie projektowym – w tym w jego aspektach administracyjnych.

Grunty pod PV

Audyty gruntów pod PV

Weryfikujemy grunty pod farmy fotowoltaiczne. Analizujemy aspekty techniczne pod kątem możliwości budowy farmy fotowoltaicznej na działce, w tym warunki energetyczne, warunki przyrodnicze, odległość do GPZ, potencjalna moc farmy, rekomendacja specjalistów REVON.

DOKUMENTACJA

Wnioski i pozyskanie decyzji

Przygotowujemy wszystkie niezbędne wnioski wraz z kompletem załączników i pozyskujemy decyzje administracyjne m.in. środowiskowe, o warunkach zabudowy i inne, które są wymagane. Opracowujemy wniosek o warunki energetyczne oraz składamy go do odpowiedniego OSD.

PROJEKT

Projekt budowlano-wykonawczy

Przygotowujemy projekty budowlano-wykonawcze oraz projekty przyłącza SN, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Kompletujemy wymagane dokumenty i składamy wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej.

DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

Opracowujemy wniosek oraz pozyskujemy decyzję o warunkach środowiskowych dla inwestycji.

Raport oddziaływania na środowisko

Sporządzamy wymagane raporty oddziaływania farmy fotowoltaicznej na środowisko.

Decyzja o warunkach zabudowy

Opracowujemy niezbędne dokumenty i pozyskujemy decyzję o warunkach zabudowy.

Wniosek o warunki energetyczne

Sporządzamy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i składamy do odpowiedniego OSD – dzięki dopracowanym procesom projektowym, działamy szybko i sprawnie.

Projektowanie

Przygotowujemy projekty budowlano-wykonawcze i przyłącza linii SN dla farm fotowoltaicznych.

Pozwolenie na budowę

Kompletujemy dokumentację projektową i składamy wniosek o pozwolenie na budowę.

Zakres usług projektowych

Proces administracyjny to nawet 80% czasu poświęconego na inwestycję w farmę fotowoltaiczną!

Oferujemy szereg usług, które wspomogą Cię w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwolenia na budowę. Szybko, sprawnie i skutecznie.