Revon Energy

Projektowanie farm fotowoltaicznych

Wiemy, jak trudne jest pozyskanie wszelkich decyzji i pozwoleń, niezbędnych do wybudowania farm fotowoltaicznych. Dlatego też zapewniamy kompleksowe wsparcie w całym procesie projektowym inwestycji, w tym w jego aspektach administracyjnych. Specjalizujemy się w projektowaniu i budowaniu farm fotowoltaicznych zarówno o mocy 500 kW, jak i na znacznie większą  skalę. Projekt farmy dopasowujemy do indywidualnych potrzeb klienta oraz warunków lokalnych, aby zagwarantować jak największy zysk z inwestycji.

Grunty pod PV

Audyty gruntów pod PV

Weryfikujemy grunty pod inwestycję w farmę fotowoltaiczną. Analizujemy aspekty techniczne pod kątem możliwości budowy farmy fotowoltaicznej na działce, w tym warunki energetyczne, warunki przyrodnicze, odległość do GPZ, potencjalną moc farmy i rekomendację specjalistów REVON. Ustalamy, jakie mogą być przewidywane koszty i zyski z budowy farmy fotowoltaicznej.

DOKUMENTACJA

Wnioski i pozyskanie decyzji

Przygotowujemy wszystkie niezbędne wnioski  wraz z kompletem załączników i pozyskujemy decyzje administracyjne m.in. decyzje środowiskowe, o warunkach zabudowy i inne, które są wymagane. Opracowujemy wniosek o warunki energetyczne oraz składamy go do odpowiedniego OSD.

PROJEKT

Projekt budowlano-wykonawczy

Przygotowujemy projekty budowlano-wykonawcze oraz projekty przyłącza SN, niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Kompletujemy wymagane dokumenty i składamy wniosek o pozwolenie na budowę. 

DECYZJA O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

Opracowujemy wniosek oraz pozyskujemy decyzję o warunkach środowiskowych dla inwestycji w farmę fotowoltaiczną.

Raport oddziaływania na środowisko

Sporządzamy wymagane raporty oddziaływania inwestycji w farmy fotowoltaiczne na środowisko.

Decyzja o warunkach zabudowy

Opracowujemy niezbędne dokumenty i pozyskujemy decyzję o warunkach zabudowy zarówno dla farm fotowoltaicznych na 1 ha, jak i posadowionych na innych areałach.

Wniosek o warunki energetyczne

Sporządzamy wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i składamy do odpowiedniego OSD – dzięki dopracowanym procesom projektowym działamy szybko i sprawnie.

Projektowanie

Przygotowujemy projekty budowlano-wykonawcze i przyłącza linii SN dla farm fotowoltaicznych.

Pozwolenie na budowę

Kompletujemy dokumentację projektową i składamy wniosek o pozwolenie na budowę.

Revon Energy – Twój partner Odnawialnych Źródeł Energii

Projekt farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne w ostatnich latach zyskują na popularności. Budowa elektrowni słonecznej może być bowiem całkiem opłacalną inwestycją. Które kwestie są kluczowe w procesie projektowania i budowy farmy fotowoltaicznej?

Farma fotowoltaiczna – jak powstaje?

Proces budowania farmy fotowoltaicznej wymaga dopełnienia szeregu formalności. Można podzielić go na trzy zasadnicze etapy:

  • przygotowanie projektu farmy fotowoltaicznej,
  • uzyskanie pozwolenia na budowę farmy PV w odpowiednich urzędach,
  • budowa farmy fotowoltaicznej, podpisanie stosownych umów na transfer i sprzedaż energii.

Projekt farmy fotowoltaicznej

Kilka słów o procesie projektowania farmy fotowoltaicznej

Projektowanie farmy fotowoltaicznej warto powierzyć ekspertom z REVON Energy. Dysponujemy wiedzą teoretyczną oraz praktyczną na temat tego typu inwestycji, popartą wieloletnim doświadczeniem.

Doradzimy Ci w kwestii odpowiedniego doboru działki pod farmę PV. Jest to jeden z kluczowych czynników mających wpływ na efektywność pracy farmy. Dobry grunt pod jej budowę musi znajdować się w dogodnej od strony logistycznej lokalizacji zapewniającej wzorcowe nasłonecznienie paneli.

Nasi specjaliści pozyskają decyzję środowiskową, warunki zabudowy oraz złożą wniosek o warunki przyłączenia farmy PV od Operatora Sieci Dystrybucji. Przygotują projekt budowlany niezbędny w procesie uzyskania pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej.

Powierzając nam projektowanie oraz budowę swojej farmy fotowoltaicznej zyskujesz pewność, że będzie ona maksymalnie efektywna, a proces rozwoju projektu elektrowni słonecznej przebiegnie sprawnie i szybko.

Zakres usług projektowych

Proces administracyjny to nawet 80% czasu poświęconego na inwestycję w farmę fotowoltaiczną!

Oferujemy szereg usług, które wspomogą Cię w uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwolenia na budowę. Zrobimy to szybko, sprawnie i skutecznie. Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem planu farmy fotowoltaicznej 1 ha i jej kosztami.