Fotowoltaika dla firm – Opłacalność instalacji fotowoltaicznej w biznesie

19 marca 2024

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój rynku fotowoltaicznego w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na inwestycję w odnawialne źródła energii, a instalacje fotowoltaiczne stają się nie tylko ekologiczną, ale i ekonomiczną alternatywą dla tradycyjnych źródeł prądu. W niniejszym artykule przyjrzymy się, dlaczego fotowoltaika dla firm jest opłacalna i jakie korzyści niesie za sobą taka inwestycja.

Dlaczego warto zainwestować w fotowoltaikę dla firm? – Opłacalność

W obliczu nieustannie rosnących cen energii elektrycznej, przedsiębiorstwa na całym świecie szukają skutecznych sposobów na optymalizację kosztów operacyjnych. Jednym z najbardziej perspektywicznych i jednocześnie ekologicznych rozwiązań jest inwestycja w fotowoltaikę. Technologia ta, wykorzystująca nieskończone zasoby słońca, staje się kluczowym elementem strategii biznesowych firm dążących do niezależności energetycznej oraz zwiększenia swojej konkurencyjności przez minimalizację wydatków na prąd.

Instalacja fotowoltaiczna w firmach nie jest już tylko trendem, ale przemyślaną decyzją inwestycyjną, która przynosi wymierne korzyści. Przede wszystkim, instalacja fotowoltaiczna pozwala na znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną. Dzięki produkcji własnego prądu, przedsiębiorstwa mogą znacząco zmniejszyć zależność od zewnętrznych dostawców energii i jej wahających się cen. Co więcej, nadwyżki wyprodukowanej energii można odsprzedać do sieci, generując dodatkowe przychody.

Kolejnym istotnym aspektem jest niezależność od sieci energetycznej. W sytuacjach awaryjnych, kiedy dostawy prądu z zewnątrz są niestabilne lub przerwane, posiadanie własnej instalacji fotowoltaicznej gwarantuje ciągłość działania przedsiębiorstwa. Taka niezależność jest szczególnie ważna dla branż, w których nawet krótkotrwałe przerwy w dostawie energii mogą przynieść poważne straty finansowe.

Fotowoltaika dla firm to inwestycja, która przynosi wielorakie korzyści: od finansowych, przez operacyjne, aż po środowiskowe. W dobie rosnących cen energii elektrycznej i wzrastającej świadomości ekologicznej, instalacja fotowoltaiczna staje się nie tyle opcją, co koniecznością dla przedsiębiorstw dążących do maksymalizacji efektywności i zrównoważonego rozwoju.

Jakie są koszty i możliwości finansowania instalacji fotowoltaicznej dla firm?

Decyzja o inwestycji w fotowoltaikę dla firm wiąże się z koniecznością dokładnej analizy kosztów oraz dostępnych opcji finansowania. Koszt instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorstw zależy od wielu czynników, w tym od wielkości instalacji wyrażonej w kilowatach (kW), jakości wybranych paneli fotowoltaicznych oraz specyfiki miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej. Średnio, inwestycja w system fotowoltaiczny może wynieść od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, co czyni ją znaczącym przedsięwzięciem kapitałowym.

Wśród dostępnych form finansowania instalacji fotowoltaicznej dla firm wyróżnić można leasing, dotacje oraz kredyty bankowe. Leasing instalacji fotowoltaicznej jest popularnym rozwiązaniem, pozwalającym na rozłożenie płatności w czasie, bez konieczności angażowania znaczących środków własnych na początku inwestycji. Ponadto, przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnorodnych programów dotacyjnych i dofinansowań dla firm, które decydują się na inwestycje w odnawialne źródła energii. Takie wsparcie finansowe często oferowane jest zarówno przez instytucje krajowe, jak i unijne.

Zwrot z inwestycji w fotowoltaikę dla firm jest aspektem, który każdy przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować. W zależności od wielkości instalacji, efektywności energetycznej oraz ceny zakupionej energii elektrycznej, okres zwrotu może wahać się od kilku do kilkunastu lat. Istotnym elementem są również korzyści podatkowe, w tym możliwość odliczenia podatku VAT oraz amortyzacji inwestycji, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność fotowoltaiki jako formy inwestycji.

Technologia i wybór odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej dla Twojej firmy

Wybór odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej jest kluczowym etapem planowania inwestycji w zieloną energię dla przedsiębiorstwa. Moc instalacji, wyrażona w kilowatach, powinna być dostosowana do potrzeb energetycznych firmy oraz możliwości produkcyjnych danej lokalizacji. Należy również dokładnie przeanalizować rodzaje paneli fotowoltaicznych dostępnych na rynku, uwzględniając ich wydajność, trwałość oraz warunki gwarancji.

Inne elementy składowe systemu, takie jak inwertery czy magazyny energii, również odgrywają istotną rolę w efektywnym funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznej. Inwertery są niezbędne do konwersji prądu stałego (DC) produkowanego przez panele na prąd zmienny (AC), używany w sieci elektrycznej przedsiębiorstwa. Z kolei magazyny energii umożliwiają przechowywanie nadwyżek energii do wykorzystania w okresach mniejszego nasłonecznienia lub po godzinach pracy firmy.

Proces montażu paneli i całej instalacji fotowoltaicznej wymaga współpracy z doświadczonym wykonawcą, który nie tylko zapewni profesjonalny montaż, ale także pomoże w wyborze optymalnego rozwiązania dostosowanego do specyfiki działalności przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby już na etapie projektowania uwzględnić wszystkie czynniki techniczne i środowiskowe, które mogą wpłynąć na efektywność i trwałość instalacji.

Praktyczne aspekty użytkowania instalacji fotowoltaicznej w firmie

Zrozumienie praktycznych aspektów użytkowania instalacji fotowoltaicznej (PV) jest kluczowe dla maksymalizacji korzyści płynących z inwestycji w fotowoltaikę. Oto najważniejsze elementy, które przedsiębiorcy powinni wziąć pod uwagę:

 • Sposób działania instalacji PV:

  • Panele fotowoltaiczne przekształcają światło słoneczne w prąd stały (DC).
  • Inwerter konwertuje prąd stały na prąd zmienny (AC), który może być używany w firmie.
  • Każda wyprodukowana kilowatogodzina (kWh) energii elektrycznej zmniejsza potrzebę zakupu energii z zewnątrz.
 • Proces rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej:

  • Firmy mogą sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej z powrotem do sieci, korzystając z systemu rozliczeń
  • Rozliczenia opierają się na różnicy między ilością wyprodukowanej a zużytej energii.
 • Możliwości magazynowania nadwyżek energii:

  • Magazyny energii dla firm umożliwiają przechowywanie nadwyżek produkcji do wykorzystania w okresach mniejszego nasłonecznienia lub poza godzinami pracy.
  • Zwiększają niezależność energetyczną i zapewniają ciągłość zasilania.
 • Korzyści z bycia prosumentem:

  • Możliwość odsprzedaży nadwyżek energii do sieci i uzyskania dodatkowych przychodów.
  • Wzmocnienie pozycji firmy jako ekologicznego i nowoczesnego przedsiębiorstwa.
 • Koncepcja energii plus:

  • Firmy mogą stać się nie tylko konsumentami, ale i producentami energii (prosumentami), zyskując pełną kontrolę nad swoim zapotrzebowaniem i produkcją energii.
  • Umożliwia maksymalne wykorzystanie inwestycji w fotowoltaikę.
 • Korzyści z uzyskania niezależności energetycznej:

  • Ograniczenie zależności od tradycyjnych dostawców energii i wahania cen prądu.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego firmy poprzez zapewnienie stałego dostępu do energii.

Instalacja fotowoltaiczna w przedsiębiorstwie oferuje nie tylko znaczące oszczędności kosztów i korzyści ekologiczne, ale także zwiększa niezależność energetyczną. Zrozumienie i wykorzystanie praktycznych aspektów użytkowania takiej instalacji pozwala firmom na optymalizację swoich strategii energetycznych i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Dotacje i dofinansowania dla firm inwestujących w fotowoltaikę

Inwestowanie w odnawialne źródła energii (OZE), takie jak fotowoltaika, oprócz licznych korzyści ekonomicznych i ekologicznych, może zostać wsparte przez różnorodne programy dofinansowań i dotacji. Programy te mają na celu zachęcenie przedsiębiorstw do zwiększania swojej niezależności energetycznej oraz przyczyniania się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Jednym z kluczowych programów wspierających ekoinwestycje jest Energia Plus. Program ten ma na celu wspieranie przedsiębiorstw w realizacji inwestycji w fotowoltaikę oraz inne ekologiczne technologie. Oferuje on pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem, bazującym na stopie referencyjnej określonej przez Komisję Europejską. Maksymalna kwota, jaką można uzyskać w ramach tego programu, waha się od 500 tys. zł do 500 mln zł, co czyni go atrakcyjnym rozwiązaniem finansowym dla firm różnej wielkości.

Ważnym aspektem programu Energia Plus jest możliwość częściowego umorzenia pożyczonej kwoty, do wysokości 10% wartości pożyczki, jednak nie więcej niż 1 mln zł. Taka opcja stanowi dodatkową zachętę dla firm, by angażować się w ekologiczne inwestycje. Okres kredytowania może sięgać do 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy, co daje przedsiębiorstwom elastyczność w planowaniu zwrotu z inwestycji.

Poza programem Energia Plus, istnieją również inne formy wsparcia, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Programy takie często oferują dotacje, które nie wymagają zwrotu, lub dofinansowania z funduszy europejskich, skierowane na rozwój zielonej energii i poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Warto również zwrócić uwagę na możliwości uzyskania wsparcia lokalnego. Niektóre samorządy oferują dodatkowe programy dotacyjne lub ulgi podatkowe dla firm, które decydują się na instalacje OZE, w tym fotowoltaiczne. Takie inicjatywy lokalne mogą być cennym dodatkiem do wsparcia na szczeblu krajowym i unijnym.

Odkryj świat zielonej energii z REVON Energy – Twój partner w fotowoltaice dla firm

Współpracując z REVON Energy, otrzymujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia naszych specjalistów, którzy pomogą Ci przejść przez cały proces inwestycji fotowoltaicznej – od wstępnej konsultacji, przez projektowanie, aż po montaż instalacji czy farm fotowoltaicznych. Dzięki naszemu zaangażowaniu i dbałości o szczegóły, Twoja firma może znacząco obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć swoją niezależność energetyczną, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak fotowoltaika może przynieść korzyści Twojemu przedsiębiorstwu. W REVON Energy jesteśmy gotowi dostarczyć Ci indywidualnie dopasowaną ofertę, która pomoże zrealizować Twoje cele energetyczne i biznesowe. Odkryj z nami możliwości, jakie niesie za sobą inwestycja w zieloną energię.

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO