Obowiązkowe stacje ładowania samochodów elektrycznych do 2025 roku – co muszą wiedzieć właściciele budynków?

8 maja 2023

stacje ładowania

W Polsce z każdym rokiem przybywa coraz więcej samochodów elektrycznych. Według Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA w styczniu 2023 roku liczba tych pojazdów wzrosła o 2 376 sztuk, co stanowi wzrost o 56% w porównaniu z rokiem poprzednim. Niestety, według danych z lutego bieżącego roku, w przypadku infrastruktury ładowania sytuacja wygląda nieco gorzej – w Polsce znajduje się tylko 5 266 ogólnodostępnych punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że według danych z lutego 2023 roku w Polsce było 70 363 samochodów elektrycznych, na jedną ładowarkę przypada 13,3 pojazdu. Jest to jeden z najgorszych wyników w Europie.

Deweloperzy coraz chętniej montują stacje ładowania

Problem braku ładowarek staje się szczególnie dotkliwy w przypadku obiektów niemieszkalnych, takich jak hotele, magazyny czy biurowce. W sytuacji budynków mieszkalnych sytuacja jest nieco lepsza. Mimo tego, że obecnie polskie prawo nie nakłada na deweloperów obowiązku budowania stacji ładowania przy każdym nowopowstającym budynku mieszkalnym, to część deweloperów coraz chętniej decyduje się na montaż ładowarek przy swoich inwestycjach, m.in. ze względu na oczekiwania potencjalnych nabywców oraz chęć wykorzystania zielonej energii. Możliwość łatwego podładowania pojazdu staje się jednym z ekologicznych rozwiązań i dodatkowych korzyści dla potencjalnego nabywcy mieszkania.

Nowelizacja ustawy zobowiązuje do instalacji ładowarek w budynkach niemieszkalnych

Aby poprawić sytuację związaną ze zbyt niską liczbą ogólnodostępnych stacji ładowania została wprowadzona przez Sejm nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2022 poz. 1083) określająca nowe przepisy prawne, które nakładają na właścicieli i zarządców budynków niemieszkalnych obowiązek posiadania minimum jednego punktu ładowania oraz osprzęt umożliwiający zainstalowanie punktów ładowania na każde 5 stanowisk parkingowych. Wymóg ten dotyczy takich obiektów jak:

  • biurowce,
  • hotele,
  • szpitale,
  • budynki handlowo-usługowe,
  • obiekty kulturalne i magazyny.

Dla przykładu, według nowych przepisów, biurowiec o powierzchni 10 tys. m2 gdzie współczynnik miejsc parkingowych wynosi 1:100 (1 miejsce parkingowe na 100 m2 powierzchni użytkowej), musi posiadać jeden punkt ładowania oraz infrastrukturę dla 20 kolejnych punktów ładowania na 100 miejsc postojowych.

Nowe wyzwanie dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Wprowadzenie nowych regulacji związanych z ładowarkami do samochodów elektrycznych wiąże się z wyzwaniem dla właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy mają mniej niż dwa lata na opracowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń i wykonanie prac budowlanych. Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości biurowej, użyteczności publicznej, magazynowej lub produkcyjnej, który nie spełnia wymagań ustawy, zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych inwestycji w ciągu dwóch lat. Co istotne – nowy obowiązek nie obejmuje budynków małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie polskie prawo nie nakłada na deweloperów obowiązku budowania stacji ładowania przy każdym nowopowstającym budynku mieszkalnym. W przyszłości przepisy dotyczące elektromobilności będą obejmować również tego typu nieruchomości. Obecnie unijne prawo nakłada na nie konkretne wymagania. Zgodnie z założeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 roku, wszystkie nowe budynki mieszkalne z co najmniej dziesięcioma miejscami parkingowymi, jak i te poddawane remontom, będą musiały posiadać odpowiednie infrastruktury kanałowe umożliwiające instalację stacji ładowania na każdym miejscu parkingowym. W Polsce nie ustalono jeszcze daty wejścia w życie tych przepisów.

Nowe wymagania nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości, przedstawiają kierunek w jakim zmierza rynek motoryzacyjny – elektromobilność. Przepisy ustawowe nakładają obowiązek zainstalowania minimum jednej ładowarki oraz osprzętu dla każdych 5 miejsc postojowych w ciągu niespełna dwóch lat. Jeśli jesteś właścicielem większego obiektu niemieszkalnego, to już teraz warto zastanowić się nad inwestycją w stacje ładowania. Jako REVON Energy oferujemy kompleksową pomoc w doborze i budowie stacji ładowania. Dzięki naszemu doświadczeniu możesz mieć pewność, że Twój biznes spełni wymogi przyszłych regulacji.

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO