Program 50kW na start – Nabór wniosków na dotację fotowoltaiki dla firm

15 kwietnia 2024

Rozwój zrównoważonych źródeł energii to dziś nie tylko kwestia dbałości o środowisko, ale również szansa na znaczące obniżenie kosztów operacyjnych dla wielu przedsiębiorstw. Właśnie w tym kontekście kluczowe znaczenie nabiera program „50 kW na start”, którego celem jest wsparcie firm w inwestycjach w fotowoltaikę. Jakie możliwości otwiera przed polskimi przedsiębiorcami ten program? Przyjrzyjmy się szczegółom i dowiedzmy się, jak skorzystać z dostępnych form dofinansowania.

Czym jest program „50 kW na start”?

Program „50 kW na start”, wspierany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW w Katowicach), skierowany jest do firm z województwa śląskiego, które planują budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kW. Inicjatywa ta, realizowana w ramach programu promującego odnawialne źródła energii dla przedsiębiorców, ma na celu nie tylko wsparcie w produkcji zielonej energii, ale także zachęcenie przedsiębiorstw do inwestycji, które przyczynią się do redukcji emisji CO2 oraz obniżenia kosztów energii. Program ten jest częścią szerszych działań na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii i ma na celu zachęcenie przedsiębiorstw do inwestycji, które przyczynią się do redukcji emisji CO2 oraz obniżenia kosztów energii.

Jakie są warunki udziału w programie?

Beneficjenci programu to przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym poprzez:

  • Nieumarzalne pożyczki: stanowiące do 70% wartości dofinansowania, oprocentowane na preferencyjnych warunkach.
  • Dotacje: mogą stanowić do 30% wartości projektu, przy czym warunkiem otrzymania dotacji jest skorzystanie z oferowanej pożyczki.

Jakie dokumenty są potrzebne do aplikacji?

Wnioski o dofinansowanie należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w określonych terminach naboru, tj. od 15 kwietnia 2024 do 14 czerwca 2024 lub do momentu wyczerpania alokowanych środków. Istotne jest, aby dokumenty nie były zszywane, bindowane czy wkładane do koszulek – z wyjątkiem nośników elektronicznych. Wszystkie niezbędne formularze i dodatkowe informacje są dostępne na stronie Funduszu.

Dlaczego warto skorzystać z programu jako przedsiębiorca?

Inwestycja w fotowoltaikę to nie tylko korzyść ekologiczna, ale również ekonomiczna. Redukcja kosztów energii elektrycznej może być znacząca, a dodatkowe dofinansowanie z programu „50 kW na start” znacząco obniża początkowe koszty inwestycyjne.

W ramach tego programu, kwota alokacji środków przewidziana na dotacje wynosi 5.000.000 zł, a możliwości uzyskania pożyczki są praktycznie bez ograniczeń, co zapewnia elastyczność finansową w realizacji projektów. Co więcej, program dopuszcza możliwość zwiększania puli środków, co może jeszcze bardziej rozszerzać zakres dostępnych wsparć finansowych. Ponadto, korzystanie z odnawialnych źródeł energii podnosi wizerunek firmy jako odpowiedzialnego przedsiębiorcy dbającego o środowisko, co przekłada się na pozytywne postrzeganie marki na rynku i wśród konsumentów.

Jak REVON Energy może pomóc?

Zrozumienie zawiłości związanych z uzyskaniem dofinansowania może być wyzwaniem. Dlatego firma REVON Energy oferuje swoje wsparcie w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Z naszą pomocą proces aplikacyjny staje się prosty i przejrzysty, co pozwala skupić się na strategicznych aspektach prowadzenia biznesu, mając pewność, że formalności zostały wykonane prawidłowo.

Zachęcamy do skorzystania z pomocy naszych specjalistów w REVON Energy, aby w pełni wykorzystać potencjał programu „50 kW na start”. Dzięki naszemu doświadczeniu i dedykacji, przygotowanie i złożenie wniosku staje się efektywne i skuteczne, co otwiera drogę do nowoczesności i niezależności energetycznej dla Twojej firmy.

50 kw na start

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO