Warunki energetyczne dla magazynów energii – wymagania i procedury

30 listopada 2023

Aby rozpocząć magazynowanie energii w przemysłowych magazynach energii, konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci i podpisanie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Warto znaleźć odpowiednie wsparcie przy opracowaniu wniosku w celu uzyskania warunków energetycznych. W naszym artykule omówimy ważne aspekty tego procesu oraz wskazówki, jak uniknąć potencjalnych problemów. Zachęcamy do lektury!

Czy zawsze jest niezbędne uzyskanie warunków energetycznych?

Realizacja projektów magazynów energii elektrycznej zawsze wymaga złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej. Wniosek ten należy złożyć do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, który jest odpowiedzialny za zarządzanie siecią energetyczną lub przy wysokich mocach magazynów do PSE (Polskie Sieci elektroenergetyczne). Warunki przyłączenia określają wszystkie szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczne i sprawne połączenie magazynu z siecią elektroenergetyczną.

Jakie są opłaty związane z warunkami przyłączenia?

Złożenie wniosku o warunki energetyczne związane jest z koniecznością wpłaty zaliczki na poczet Operatora Sieci Dystrybucyjnej, która wynosi 30 000 zł za każdy 1 MW mocy instalacji. Zaliczka wynika z przepisów określonych w ustawie Prawa Energetycznego. W przypadku nieuzyskania warunków przyłączenia, zaliczka jest w pełni zwracana inwestorowi.

Co załączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia?

Wzór wniosku o warunki przyłączenia różni się w zależności od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wraz z wnioskiem załącza się również szereg dokumentów i informacji, takich jak: tytuł prawny do nieruchomości, na której planujesz wybudować magazyn energii, schemat wewnętrznej instalacji, orientacyjny plan przyłącza oraz karty katalogowe planowanego urządzenia.
Te dokumenty są niezbędne, aby operator mógł dokładnie zweryfikować i ocenić możliwość przyłączenia magazynu do sieci. Dlatego ważne jest, aby złożyć je wszystkie aktualne i kompletne. W przypadku braku jakiejkolwiek z tych informacji lub niezgodności między wnioskiem, a rzeczywistym stanem rzeczy, mogą występować opóźnienia w procesie przyjęcia wniosku o warunki przyłączenia lub nawet odmowa rozpatrywania wniosku o warunki energetyczne.

Termin wydania warunków przyłączenia?

Zgodnie z przepisami, OSD powinien wydać warunki przyłączenia w ciągu 120 dni od daty złożenia wniosku lub od daty wniesienia zaliczki na poczet warunków energetycznych. W wyjątkowych sytuacjach organ właściwy może wydłużyć ten termin o dodatkowe 60 dni, powołując się na Prawo Energetyczne.

Uzyskanie Warunków Przyłączenia – co dalej?

Po uzyskaniu warunków przyłączenia od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, można przejść do kolejnego kroku inwestycyjnego jakim jest opracowanie projektu budowlanego. Warunki są ważne przez okres 2 lat. Wraz z wnioskiem o warunki Operator Sieci Dystrybucyjnej przesyła wzór umowy o przyłączenie, która zawiera szczegółowe informacje na temat harmonogramu i opłat związanych z procesem przyłączenia do sieci elektrycznej. Umowę należy koniecznie podpisać w ciągu 2 lat od momentu otrzymania warunków energetycznych.

Aby cały proces przebiegł sprawnie i bez zakłóceń warto powierzyć go ekspertom z REVON Energy, którzy zadbają o terminowość i poprawność wniosku.

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO