Co powinien zawierać prawidłowy audyt gruntu pod farmę fotowoltaiczną?

2 lutego 2022

Obecnie zainteresowanie dzierżawą gruntów rolnych pod farmy fotowoltaiczne rośnie w zawrotnym tempie. W proces pozyskiwania nieruchomości są zaangażowani nie tylko docelowi inwestorzy, ale również pośrednicy z branży nieruchomości, finansowej oraz pozostali, którzy nie posiadają doświadczenia w branży energetycznej.

Pierwszym krokiem przy wyborze miejsca pod farmę PV powinna być szczegółowa analiza nieruchomości zarówno pod kątem prawnym, administracyjnym oraz technicznym, którą nazywamy wewnętrznie audytem. Na audyt składa się szereg czynności mających na celu ocenę przydatności działki pod farmę oraz oszacowanie ryzyk i potencjalnych zagrożeń mogących wpłynąć na koszt, czas trwania czy nawet możliwość uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń.

Poniżej 5 składowych prawidłowego audytu gruntu pod farmę fotowoltaiczną:

1.      Część ogólna – to podstawowe informacje o nieruchomości wraz z wskazaniem potencjalnej powierzchni dzierżawy pod farmy PV. W wielu przypadkach dzierżawa całego gruntu nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ponieważ cześć działki po prostu nie nadaje się pod przedsięwzięcie np. przez zadrzewienie sąsiedniej nieruchomości.

2.      Lokalizacja przedsięwzięcia – weryfikujemy klasę oraz rodzaj gruntu, wskazujemy drogę dojazdową dla przedsięwzięcia, istotne obiekty w odległości 100 m od przedsięwzięcia, jak również wskazujemy położenie działki względem gminy oraz najbliższej zabudowy mieszkalnej. Sprawdzamy także czy działka jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ten etap audytu jest najistotniejszy – pozwala odpowiedzieć na pytanie czy budowa farmy na audytowanej działce jest w ogóle możliwa. Warto zwrócić uwagę, że część działek objętych MPZP umożliwia wybudowanie farmy fotowoltaicznej, nawet jeśli nie wskazują na to bezpośrednie zapisy Planu.

3.      Aspekty środowiskowe – na tym etapie weryfikujemy wszystkie formy ochrony przyrody, które mogą występować na działce i w najbliższej odległości oraz korytarze ekologiczne.

Poza obszarami NATURA 2000 ważnym aspektem są pozostałe formy ochrony przyrody, informacje o gatunkach chronionych, ciekach wodnych czy pomnikach przyrody. Ten zakres audytu ma odpowiedzieć na pytanie czy istnieje ryzyko nałożenia obowiązku przeprowadzenia Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia przez gminę (RDOŚ, Sanepid, Wody Polskie), co wpłynie na koszt oraz czas realizacji projektu.

4.      Aspekty techniczno-energetyczne – kolejnym kluczowym aspektem jest możliwość podłączenia naszej farmy do systemu elektroenergetycznego. W tym punkcie audytu badamy możliwość podłączenia do lokalnej sieci średniego lub wysokiego napięcia oraz weryfikujemy wolną moc w najbliższym GPZ. Kluczowym aspektem poza wolną mocą przyłączeniową jest realna możliwość prowadzenia przyłącza oraz zabezpieczenie gruntów w formie służebności.

5.      Podsumowanie – zwracamy uwagę na potencjalne ryzyka realizacji przedsięwzięcia, przedstawiamy indywidualny harmonogram prac, koszty przygotowania dokumentacji projektowej oraz scoring działki w ujęciu technicznym oraz administracyjnym.

W naszej firmie audytujemy kilkadziesiąt nieruchomości tygodniowo.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czy wybrana przez Ciebie działka spełnia wymogi pod farmę fotowoltaiczną, zapraszamy do kontaktu!

 

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO