Stan projektów Sierpień 2022

Stan projektów Sierpień 2022

Stan aktualnych projektów REVON Energy – sierpień 2022 ✔️ 11 decyzji o warunkach zabudowy dla farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 36,5 MW w województwie: łódzkim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim oraz lubuskim....