Budowa farmy fotowoltaicznej – wszystko co musisz wiedzieć | Procedury i wymogi krok po kroku

23 lutego 2023

Zastanawiasz się nad zainwestowaniem w perspektywiczny biznes? W ostatnich latach mocno zyskują na znaczeniu odnawialne źródła energii. Warto rozważyć więc inwestycję w budowę farmy fotowoltaicznej oraz sprzedaż wyprodukowanej przez nią energii. Jak przeprowadzić cały proces? Przeczytaj w naszym artykule!

 1. Farma fotowoltaiczna – jak zacząć?
 2. Ile trwa uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej?
 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej w kilku krokach
 4. Jaki jest koszt budowy farmy fotowoltaicznej?
 5. Proces przyłączenia do sieci dla farmy fotowoltaicznej
 6. Koncesja i rozpoczęcie sprzedaży
 7. Zbuduj farmę fotowoltaiczną z doświadczonymi ekspertami – REVON Energy

Farma fotowoltaiczna – jak zacząć?

Aby zbudować farmę fotowoltaiczną musimy przede wszystkim dysponować gruntem, na którym będziemy chcieli postawić naszą elektrownię słoneczną. Bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwoli na – w dłuższej perspektywie – redukcję kosztów, może być zakup odpowiednio dużej działki w okazyjnej cenie.

Jeśli jednak to rozwiązanie nas nie interesuje, możemy wydzierżawić grunt od osoby prywatnej bądź miasta. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na rozmiary interesującej nas działki – musi być ona odpowiednia pod kątem tego, jak dużą farmę fotowoltaiczną zamierzamy wybudować.

Kolejnym etapem jest przygotowanie projektu farmy fotowoltaicznej. W REVON Energy mamy doświadczenie w projektowaniu i budowaniu tego typu obiektów. Projekt zostanie opracowany w założeniu o dostępny budżet oraz inne uwarunkowania, jak na przykład rozmiar działki, na której ma powstać obiekt.

Następną kwestią jest dobór gruntu pod budowę farmy fotowoltaicznej. Ze względu na charakter inwestycji, musi to być obszar dobrze nasłoneczniony. Ważne jest, by wybrany przez nas grunt miał dostęp do drogi publicznej. Kluczową kwestią są także warunki techniczne do podpięcia naszej farmy fotowoltaicznej do sieci energetycznej.

Ile trwa uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej?

Jeśli posiadamy odpowiedni grunt, na którym możemy postawić farmę fotowoltaiczną oraz projekt farmy PV powinniśmy skupić się na pozyskaniu odpowiedniego pozwolenia na jej budowę. Wydanie takiej decyzji może potrwać nawet kilka (od 2 do 4) miesięcy, więc warto zainteresować się tą kwestią dość szybko. Przede wszystkim naszym zadaniem będzie wyłączenie posiadanego przez nas gruntu z produkcji rolnej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w lokalnym starostwie powiatowym.

Uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej w kilku krokach

Uzyskanie pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej musi poprzedzić szereg formalności umożliwiających wydanie pozytywnej decyzji przez starostwo powiatowe. Przede wszystkim musimy uzyskać decyzję środowiskową związaną z postawieniem farmy. Określa ona, czy nasze przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko na obszarze, na którym będzie realizowane.

Pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej wydawane jest na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli ten jeszcze nie powstał, to konieczne jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Jak wskazują przepisy powstaje ona poprzez jednoczesne spełnienie następujących warunków:

 • istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
 • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu starych miejscowych planów, które
 • utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1 (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. poz. 139, z późn. zm.)),
 • decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Jaki jest koszt budowy farmy fotowoltaicznej?

Koszty budowy farmy PV składają się z kosztów jednorazowych, związanych z samym postawieniem farmy, jak i kosztów stałych związanych z jej eksploatacją. Jeśli chcemy nakreślić szacunkowe wyliczenia związane z samymi kosztami budowy, możemy sięgnąć do informacji rządowych dotyczących kosztów wybudowania farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Mogą one sięgnąć nawet 2,5 miliona złotych.

Jak takie koszty budowy farmy PV rozkładają się procentowo?

 • dokumentacja projektowa: 3-5% całkowitych kosztów,
 • zakup modułów fotowoltaicznych: 40-45% całkowitych kosztów,
 • zakup inwerterów: 6-10% całkowitych kosztów,
 • budowa konstrukcji wsporczej: 15-17% całkowitych kosztów,
 • inwestycja w linie kablowe DC i AC oraz zabezpieczenia: 5-8% całkowitych kosztów,
 • budowa stacji transformatorowej: 15-20% całkowitych kosztów,
 • przyłącze średniego napięcia: 5-8% całkowitych kosztów (tu ogromną rolę odgrywa długość przyłącza),
 • budowa ogrodzenia ochronnego: 3-4% całkowitych kosztów,
 • koszty dodatkowe przygotowania farmy (monitoring wizyjny i techniczny, oświetlenie, drogi dojazdowe): 5% całkowitych kosztów,
 • koszty dodatkowe, mogące pojawić się w toku budowy farmy (tzw. “nieprzewidziane wydatki”): 2-4% całkowitych kosztów.

Do tego dochodzą cyklicznie pojawiające się koszty stałe wynikające z funkcjonowania elektrowni słonecznej. Zaliczają się do nich takie wydatki jak: koszty serwisu i eksploatacji, koszty usuwania skutków zdarzeń losowych (wichur, burz itp.), opłata za ubezpieczenie farmy, podatek gruntowy czy chociażby koszt dzierżawy gruntu w sytuacji, w której nie zdecydowaliśmy się na jego zakup.

Budową farmy zajmują się wyspecjalizowane firmy z branży fotowoltaicznej – najczęściej te same, które będą przygotowywały dla nas projekt przedsięwzięcia. Nawet gdy już nasza inwestycja powstanie – konieczne będzie dopełnienie dalszych formalności.

Proces przyłączenia do sieci farmy fotowoltaicznej

Kolejna ważna kwestia to warunki, które należy spełnić by nasza farma fotowoltaiczna została przyłączona do sieci energetycznej. Gdy już nasz obiekt jest wybudowany i jest gotowy na to, by produkował energię elektryczną, musimy nawiązać współpracę z koncernami odpowiedzialnymi za obrót energią by mogła nastąpić sprzedaż energii wyprodukowanej na naszej farmie.

Krok pierwszy to złożenie odpowiedniego wniosku do wybranego dystrybutora energii elektrycznej. Wykaz wszystkich dokumentów, które należy przygotować dostępny jest w sieci. Podłączenie farmy PV do sieci energetycznej nie jest darmowe i trzeba wygospodarować na to przedsięwzięcie odpowiednią część naszego budżetu.

Jeśli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to strona, z którą będziemy chcieli osiągnąć porozumienie przygotuje dla nas dokument określający warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie. Do tych dokumentów będzie także dołączony harmonogram realizacji. Od momentu wydania dokumentów mamy dwa lata na to, żeby je ratyfikować.

Jeśli zdecydujemy się na podpisanie umowy, nasz kontrahent przystąpi do realizowania procesu przyłączania naszej farmy do sieci zgodnie z przedstawionym wcześniej harmonogramem. Gdy już prace zostaną zakończone, dochodzi do odbioru przyłącza. Zostaje wtedy wystawiony dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej.

Koncesja i rozpoczęcie sprzedaży

Gdy zarówno nasza farma fotowoltaiczna, jak i przyłącze do sieci energetycznej będą gotowe, musimy otrzymać koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Przyznaje ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto naszym obowiązkiem jest zakup i montaż odpowiedniego układu pomiarowego, którego zadaniem będzie rejestrowanie danych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Po zdobyciu koncesji dochodzi do zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej oraz o sprzedaży energii elektrycznej z kupującą ją spółką obrotu. Ostatnim krokiem jest odbiór i oplombowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych. Po dopełnieniu tych obowiązków możemy rozpocząć produkcję i proces sprzedaży energii elektrycznej.

Zbuduj farmę fotowoltaiczną z doświadczonymi ekspertami – REVON Energy

W REVON Energy wiemy, jak zbudować sprawnie funkcjonującą farmę fotowoltaiczną. Zrealizowaliśmy już wiele tego typu inwestycji dla naszych klientów. Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem projektu farmy PV – wykonamy za Ciebie wszystkie formalności! Zajmiemy się kompleksową budową Twojej farmy PV.

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO