Fotowoltaika do 150 kW bez pozwolenia na budowę 

20 grudnia 2023

instalacja fotowoltaiczna bez pozwolenia na budowę

Nowelizacja ustawy eliminuje potrzebę uzyskania pozwolenia na budowę dla instalacji o mocy do 150 kW, co wiąże się z wykluczeniem wymogów takich jak opracowanie projektu budowlanego czy powołanie kierownika budowy. Jednakże, pozostałe wymogi dotyczące procedury budowy i bezpieczeństwa pozostają niezmienione.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) – Uproszczenie procesu inwestycyjnego

Na mocy Ustawy z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw, wprowadzono znaczące uproszczenie dla inwestorów w sektorze OZE. Zmiana ta dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW, które teraz mogą być realizowane bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę. Poprzez zastąpienie w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c Ustawy prawo budowlane limitu mocy z „50 kW” na „150 kW”, rząd otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorstw dążących do zwiększenia swojej niezależności energetycznej.

Proces budowy instalacji fotowoltaicznej do 150 kW: Krok po kroku

Realizacja instalacji fotowoltaicznej o mocy do 150 kW stała się znacznie prostsza dzięki nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ten uproszczony proces, bez konieczności uzyskiwania Pozwolenia na Budowę, otwiera nowe możliwości dla przedsiębiorców i firm zainteresowanych inwestowaniem w zieloną energię.

 1. Rozpoczęcie od planu zagospodarowania przestrzennego
  Kluczowym pierwszym krokiem jest uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W przypadku jego braku, niezbędne jest uzyskanie Warunków Zabudowy, które określają zasady zagospodarowania terenu. 
 2. Warunki przyłączenia do sieci
  Kolejnym etapem jest uzyskanie Warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, niezbędnych do doprowadzenia energii elektrycznej do planowanej instalacji. 
 3. Dokumentacja i uzgodnienia techniczne
  Proces ten obejmuje również przygotowanie dokumentacji wykonawczej oraz uzgodnienie Instrukcji Współpracy Ruchowej z Operatorem sieci, co gwarantuje zgodność instalacji z obowiązującymi standardami i normami. 
 4. Budowa i montaż instalacji
  Po spełnieniu formalności można przystąpić do właściwej budowy instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z uzgodnionym projektem i lokalizacją montażu. 
 5. Odbiór i weryfikacja instalacji: Po zakończeniu montażu instalacji konieczny jest jej odbiór przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej oraz weryfikacja zgodności z kodeksami sieciowymi, takimi jak NC RfG. 
 6. Rejestracja wytwórcy energii: Ostatnim krokiem jest wpisanie firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji prowadzonego przez Urząd Regulacji Energetyki. 

Dzięki uproszczeniu procedur, proces budowy instalacji fotowoltaicznych do 150 kW jest teraz bardziej dostępny i mniej obciążający dla firm, co stwarza idealne warunki do inwestowania w zieloną energię i przyczyniania się do transformacji energetycznej.

Korzyści dla Biznesu z nowych regulacji: Potencjał fotowoltaiki do 150 kW

Przedsiębiorstwa, szczególnie te z branż produkcyjnych i logistycznych, zyskują unikalną szansę na przyspieszenie swoich działań w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) dzięki nowelizacji prawnej. Zmiany te otwierają drzwi do bardziej efektywnych i ekonomicznych rozwiązań w dziedzinie energii odnawialnej:

 1. Skrócenie czasu realizacji: Możliwość wdrożenia instalacji fotowoltaicznych o mocy do 150 kW bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę znacząco skraca czas potrzebny na uruchomienie tych systemów. Firmy mogą szybciej cieszyć się korzyściami płynącymi z własnej produkcji energii.
 2. Redukcja kosztów inwestycyjnych: Eliminacja niektórych formalności administracyjnych przekłada się na bezpośrednie obniżenie kosztów związanych z instalacją systemów fotowoltaicznych. Jest to szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw, które planują inwestycje w większe projekty.

 3. Większa efektywność energetyczna: Instalacje o większej mocy umożliwiają generowanie znaczniejszych ilości energii, co jest istotne dla firm o dużym zapotrzebowaniu energetycznym. To przekłada się na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni, np. na dachach hal produkcyjnych.

 4. Szybszy zwrot z inwestycji: Zwiększona efektywność energetyczna i obniżone koszty inicjalne sprzyjają szybszemu zwrotowi z inwestycji. Firmy mogą szybciej zauważyć oszczędności w rachunkach za energię i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

 5. Wkład w zieloną transformację: Wdrażając większe projekty fotowoltaiczne, przedsiębiorstwa przyczyniają się do wzrostu udziału OZE w miksie energetycznym Polski. Jest to krok w stronę zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej. 

Zmiany te pokazują, że rząd aktywnie wspiera rozwój sektora OZE, co może być sygnałem dla przedsiębiorców do rozważenia inwestycji w fotowoltaikę jako strategicznego kierunku rozwoju swojej działalności. Zwiększona dostępność i uproszczenie procesu instalacji większych systemów fotowoltaicznych to nie tylko oszczędności finansowe, ale również możliwość wyróżnienia się na rynku jako firma dbająca o środowisko i promująca zrównoważony rozwój. 

Dla firm poszukujących nie tylko sposobu na obniżenie kosztów operacyjnych, ale także na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa odpowiedzialnego ekologicznie, inwestycja w fotowoltaikę o mocy do 150 kW interesującą inwestycją. Realizacja takich projektów, dzięki nowym regulacjom, jest teraz szybsza i bardziej efektywna, co bezpośrednio przekłada się na szybsze osiąganie korzyści zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych. Należy jednak pamiętać, że dla instalacji powyżej 50 kW nadal wymagane jest określenie warunków przyłączenia z OSD i zrealizowanie zakresu wynikającego z tych warunków. 

REVON Energy – Twój partner w budowie instalacji fotowoltaicznej powyżej 50kW

Skorzystaj z profesjonalizmu i doświadczenia REVON Energy w realizacji Twojego projektu fotowoltaicznego. Jako ekspert w branży, REVON Energy oferuje kompleksowe wsparcie w procesie budowy instalacji fotowoltaicznych. Nasz zespół specjalistów zapewnia nie tylko zgodność z najnowszymi standardami i regulacjami, ale także efektywność i optymalizację każdego aspektu projektu.

Wybierając naszą firmę, zyskujesz pewność, że Twoja inwestycja w zieloną energię zostanie zrealizowana sprawnie, profesjonalnie i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Twojego biznesu. Z REVON Energy, kierunek na zrównoważoną przyszłość i niezależność energetyczną jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Skontaktuj się z nami już dziś, aby rozpocząć swoją podróż w świat efektywnej i ekologicznej energii.

 

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO