Instalacja fotowoltaiczna a nośność dachu — kluczowe czynniki do rozważenia

2 czerwca 2023

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z rosnącą popularnością fotowoltaiki. Wiele osób chce korzystać z takiego rozwiązania, chociażby ze względu na jego opłacalność. Przy planowaniu tego typu inwestycji warto brać pod uwagę nośność dachu, na którym mają zostać zamontowane panele. Jest to jeden z kluczowych czynników wpływających na wydajność i bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznej. Co warto wiedzieć na ten temat?

Co to jest nośność dachu?

Nośność dachu odnosi się do zdolności dachu do wytrzymywania obciążeń, takich jak śnieg, woda deszczowa, lód czy umieszczane na nim konstrukcje, a także obciążeń dynamicznych takich, jak wiatr czy naprężenia wynikające z budowy dachu.

Współczynnik nośności dachu wyrażany w kg/m² lub kN/m² odgrywa także kluczową kwestię przy projektowaniu instalacji fotowoltaicznych. Zapewnienie odpowiedniej nośności dachu jest istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji budynku i zapobiegania uszkodzeniom, odkształceniom lub zawaleniu się dachu.

Współczynnik nośności dachu będzie się różnił w zależności — między innymi od tego — na jaki dach postawiono przy wznoszeniu budynku. Będzie inny dla dachów płaskich, skośnych, stalowych czy betonowych. Kluczowe znaczenie przy wyliczaniu współczynnika nośności dachu ma stan techniczny, ilość obiektów znajdujących się na nim oraz ciężar podwieszany.

Wpływ nośności dachu na instalację fotowoltaiczną

Nośność dachu ma istotny wpływ na instalację fotowoltaiczną, ponieważ panel fotowoltaiczny to dodatkowe obciążenie, które jest dodawane do obciążenia dachu. Dlatego ważne jest, aby upewnić się, że dach ma wystarczającą nośność, aby wytrzymać dodatkowe obciążenie związane z ciężarem paneli fotowoltaicznych.

Przed instalacją paneli fotowoltaicznych zwykle przeprowadza się ocenę nośności dachu. W przypadku tradycyjnych dachów skośnych ważne jest, aby ocenić wytrzymałość elementów konstrukcyjnych, takich jak krokwie, więźba dachowa i słupy nośne aby upewnić się, że są one zdolne do przenoszenia dodatkowego obciążenia.

Dla dachów płaskich, lub płaskich z lekkim nachyleniem, należy ocenić nośność konstrukcji nośnej dachu oraz systemu mocującego paneli fotowoltaicznych. System mocowania musi być odpowiednio zaprojektowany i umocowany do struktury dachu, aby zapewnić bezpieczną instalację paneli o odpowiednim, dostosowanym do danego dachu rozmiarze.

Przekroczenie nośności dachu może prowadzić do poważnych konsekwencji i potencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i integralności budynku. Nazbyt obciążony dach może się zawalić. Ponadto wskutek naruszenia jego struktury może dochodzić do przecieków.

Ocena nośności dachu

Ocena nośności dachu jest dokonywana przez osoby posiadające uprawnienia i doświadczenie w tym zakresie. Zależna jest od różnych czynników takich jak materiał, z którego wykonany jest dach, jego kąt nachylenia, układ belek i podpór czy stan techniczny dachu. Pod uwagę są brane również potencjalne obciążenia, takie jak śnieg, wiatr i dodatkowe elementy konstrukcyjne (np. potencjalna instalacja fotowoltaiczna).

Inżynierowie podczas dokonywania stosownych obliczeń korzystają z odpowiednich norm i przepisów dotyczących obliczeń nośności, aby ustalić, czy dach jest wystarczająco wytrzymały, aby sprostać wymaganym obciążeniom. Przeprowadzają analizę statyczną i dynamiczną, uwzględniając również czynniki bezpieczeństwa. Wyniki tej oceny decydują o konieczności wzmocnienia dachu lub podjęciu innych środków mających zapewnić odpowiednią nośność i bezpieczeństwo konstrukcji.

Nie należy nośności dachu oceniać samodzielnie, należy pamiętać o tym, że w pełni miarodajne będą wyłącznie obliczenia poczynione przez osoby kompetentne w tym zakresie — na przykład specjalistów z REVON Energy.

Jak zoptymalizować instalację fotowoltaiczną w zależności od nośności dachu?

Optymalizacja instalacji fotowoltaicznej w zależności od nośności dachu jest ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy jej projektowaniu. W pierwszej kolejności warto przeprowadzić profesjonalną ocenę nośności dachu. Należy uwzględnić w jej przypadku to, czy dach jest w dobrym stanie i ma wystarczającą nośność, aby pomieścić panele fotowoltaiczne.

Kolejnym krokiem będzie wybór odpowiednich konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. Jeśli dach ma ograniczoną nośność, to w takiej sytuacji warto postawić na lekką konstrukcję. W tej kwestii warto skonsultować się z fachowcami, którzy pomogą dostosować projekt do nośności dachu i wydajności energetycznej, którą chcemy osiągnąć.

W ekstremalnych przypadkach, w których dach budynku nie nadaje się do tego, by zamontować na nim fotowoltaikę, można zdecydować się na alternatywne rozwiązania w postaci systemów montowanych na ziemi lub na konstrukcjach wolnostojących.

Nośność dachu — kluczowy czynnik podczas planowania systemu fotowoltaicznego

Jedną z kluczowych kwestii, na które należy zwrócić uwagę przy planowaniu i instalacji systemu fotowoltaicznego na dachach budynków, jest nośność dachu, na którym miałby on zostać zamontowany. W tej kwestii zdecydowanie warto zdać się na pomoc profesjonalistów, którzy dzięki specjalistycznej wiedzy będą mogli dokonać oceny nośności dachu przed instalacją paneli słonecznych. Dzięki poczynionym obliczeniom zyskamy jasność odnośnie tego, czy dach naszego budynku będzie zdolny do udźwignięcia instalacji fotowoltaicznej, czy też konieczne będzie postawienie na alternatywne sposoby montażu całego systemu.

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO