Warunki energetyczne dla farm fotowoltaicznych – wymagania i procedury

27 lutego 2023

Warunki energetyczne dla farm fotowoltaicznych – procedury

Aby rozpocząć produkcję energii z farmy fotowoltaicznej konieczne jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci i podpisanie umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD). Warto znaleźć odpowiednie wsparcie przy opracowaniu wniosku w celu uzyskania warunków energetycznych.
W naszym artykule omówimy ważne aspekty tego procesu oraz wskazówki, jak uniknąć potencjalnych problemów. Zachęcamy do lektury!

Czy zawsze jest niezbędne uzyskanie warunków energetycznych?

Realizacja projektu budowy farmy fotowoltaicznej zawsze wymaga złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej. Wniosek ten należy złożyć do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej, który jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój siecią energetyczną. Warunki przyłączenia określają wszystkie szczegółowe wymagania, jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczne i sprawne połączenie farmy PV z siecią elektroenergetyczną.

Jakie są opłaty związane z warunkami przyłączenia?

Złożenie wniosku o warunki energetyczne związane jest z koniecznością wpłaty zaliczki na poczet Operatora Sieci Dystrybucyjnej, która wynosi 30 000 zł za każdy 1 MW mocy instalacji. Zaliczka wynika z przepisów określonych w ustawie Prawa Energetycznego. W przypadku nieuzyskania warunków przyłączenia, zaliczka jest w pełni zwracana inwestorowi.

Co załączyć do wniosku o wydanie warunków przyłączenia?

Wzór wniosku o warunki przyłączenia różni się w zależności od Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Wraz z wnioskiem załącza się również szereg dokumentów i informacji, takich jak: tytuł prawny do nieruchomości, na której planujesz wybudować farmę fotowoltaiczną, warunki zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, schemat wewnętrznej instalacji, orientacyjny plan przyłącza oraz karty katalogowe urządzeń znajdujących się na farmie.

Te dokumenty są niezbędne, aby operator mógł dokładnie zweryfikować i ocenić możliwość przyłączenia farmy fotowoltaicznej do sieci. Dlatego ważne jest, aby złożyć je wszystkie aktualne i kompletne. W przypadku braku jakiejkolwiek z tych informacji lub niezgodności między wnioskiem, a rzeczywistym stanem rzeczy, mogą występować opóźnienia w procesie przyjęcia wniosku o warunki przyłączenia lub nawet odmowa rozpatrywania wniosku o warunki energetyczne.

Po jakim czasie organ właściwy wydaje warunki przyłączenia?

Zgodnie z przepisami, organ właściwy powinien wydać warunki przyłączenia w ciągu 120 dni od daty złożenia wniosku lub od daty wniesienia zaliczki na poczet warunków energetycznych. W wyjątkowych sytuacjach organ właściwy może wydłużyć ten termin o dodatkowe 60 dni, powołując się na Prawo Energetyczne, jeśli będzie miał dużą liczbę spraw do rozpatrzenia.

Uzyskanie Warunków Przyłączenia – co dalej?

Po uzyskaniu warunków przyłączenia od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, można przejść do kolejnego kroku inwestycyjnego jakim jest opracowanie projektu budowlanego. Warunki są ważne przez okres 2 lat. Wraz z wnioskiem o warunki Operator Sieci Dystrybucyjnej przesyła wzór umowy o przyłączenie, która zawiera szczegółowe informacje na temat harmonogramu i opłat związanych z procesem przyłączenia do sieci elektrycznej. Umowę należy koniecznie podpisać w ciągu 2 lat od momentu otrzymania warunków energetycznych.
Aby cały proces przebiegł sprawnie i bez zakłóceń warto powierzyć go ekspertom z REVON Energy, którzy zadbają o terminowość i poprawność wniosku.

Pozostałe artykuły

Dane kontaktowe

biuro@revon.pl

+48 572 886 019

Obserwuj nas na LinkedIn

Dane spółki

REVON ENERGY Sp. z o. o.
ul. Bracka 28
40-858 Katowice

KRS: 0000912970
NIP: 6342999642
REGON: 389495129

Napisz do nas

Zgoda-RODO